Nghị định Chính Phủ số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcNghị định Chính Phủ gồm 5 Chương52 Điều về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, những vấn đề có thể nói là rất quan trọng đối với mỗi cán bộ, viên chức như: TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG, THAY ĐỔI VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP; ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG; BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM; ĐÁNH GIÁ, THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP. Mỗi cán bộ, viên chức cần biết để thực hiện và giám sát quá trình thực hiện.

Xin trân trng giới thiệu cùng Bạn đọc. Dưới đây là toàn văn Nghị định./.

Nguyễn Phùng Minh - Phòng Tổ chức, Hành chính - Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (st)
Các tin khác :
Thông báo
Lịch công tác
Video
Ảnh
Thư điện tử
Thông tin đấu thầu
Thông tin hữu ích
Liên kết
  • Đặt làm trang chủ
  • Email : webmaster@daln.gov.vn
  • Liên hệ quảng cáo : (04) 3728 6201
  • Đường dây nóng : (04) 3728 6189
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
Tòa nhà 2, Khu Liên cơ, 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại/Fax : (04) 3728 6189 - (04) 3728 6190
E-mail: Tchc@daln.gov.vn