Bạn cần biết: QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU Đối với một gói thầu thông thường.


Không chỉ cán bộ làm công tác Kế hoạch, Kỹ thuật của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Ban) mà còn đông đảo Quý bạn muốn tham gia thực hiện đấu thầu theo Luật đấu thầu trong nhiều dự án của Ban và cộng đồng bạn đọc quan tâm…vv. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 5 bước, quy trìnhCHỈ ĐỊNH THẦUthông thường đối với một gói thầu.

 Bước 1: LẬP VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YẾU CẦU

- Ai là người lập Hồ sơ yêu cầuvà những lưu ý khi lập Hồ sơ yêu cầu:

Hồ sơ yêu cầu do bên mời thầu lập,không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế)

- Đánh giá Hồ sơ yêu cầu như thế nào và Ai phê duyệt hồ sơ yêu cầu:

Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.

Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu

Bước 2: PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU

Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được chủ đầu tư xác định. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương mại

Bước 3: ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ ĐÀM PHÁN VỀ CÁC ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU

Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu:Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu;

- Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;

-Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt cho gói thầu

Bước 4: TRÌNH, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU

Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu và báo cáo thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Bước 5: THƯƠNG THẢO, HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG.

NPM -CTV

 

Các tin khác :
Thông báo
Lịch công tác
Video
Ảnh
Thư điện tử
Thông tin đấu thầu
Thông tin hữu ích
Liên kết
  • Đặt làm trang chủ
  • Email : webmaster@daln.gov.vn
  • Liên hệ quảng cáo : (04) 3728 6201
  • Đường dây nóng : (04) 3728 6189
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP
Tòa nhà 2, Khu Liên cơ, 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại/Fax : (04) 3728 6189 - (04) 3728 6190
E-mail: Tchc@daln.gov.vn