• Trao đổi xây dựng Dự án “Quản lý tài nguyên rừng bền vững” do Nhật Bản tài trợ
  Sáng ngày 14/10, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp tổ chức buổi trao đổi xây dựng Dự án “Quản lý tài nguyên rừng bền vững” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam.
 • Chú trọng bảo vệ, phát triển rừng ven biển, rừng phòng hộ
  Thời gian tới, cần tập trung triển khai hoàn thành chỉ tiêu phát triển rừng năm 2014, trong đó chú trọng việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển, rừng phòng hộ, đặc dụng, kết hợp tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo hướng bền vững.
 • Phục hồi rừng ngập mặn theo hướng đa dạng sinh học tại Bạc Liêu
  Từ khi tham gia và là một thành phần của Chương trình ICMP/CCCEP năm 2012, Dự án Thích ứng với Biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu luôn chú trọng đẩy mạnh công tác phục hồi rừng ngập mặn
 • CÂU CHUYỆN TỪ HÀ LAN
  Là một quốc gia có hơn ¼ diện tích và hơn một nửa dân số đất nước nằm dưới mực nước biển, từ hàng ngàn năm nay, người dân Hà Lan đã làm mọi cách để chống lại các trận lũ. Năm 1959, Dự luật Châu Thổ (Delta Law) được ban hành để thực hiện dự án Delta Works (Delta Wortks Project). Theo dự án này, một loạt đê, đập và bãi chắn ngăn bão được xây dựng và sẽ trở thành hệ thống kiểm soát lũ lụt lớn nhất thế giới.
 • Ngày 19/08/2014, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
Trao đổi xây dựng Dự án “Quản lý tài nguyên rừng bền vững” do Nhật Bản tài trợ
17/10/2014
Sáng ngày 14/10, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp tổ chức buổi trao đổi xây dựng Dự án “Quản lý tài nguyên rừng bền vững” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam.
Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" - FLITCH
30/05/2014
Giảm tỷ lệ hộ nghèo đói, thu hẹp khoảng cách về thu nhập của các hộ nghèo so với hộ gia đình trung bình ở những địa bàn phải sống dựa vào rừng của 6 tỉnh vùng dự án, trong đó đặc biệt quan tâm đến cộng đồng dân tộc thiểu số.    
Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
20/10/2014
Ngày 28 tháng 02 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT, quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.    
Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
10/10/2014
Ngày 06 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước    
Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014
01/10/2014
Ngày 19/08/2014, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.    

Video hoạt động

  Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta - ICMP/CCCEP (video clip)
 • Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ làm việc với các nhà tài trợ Đức, Hà Lan, Úc
 • Thành quả trồng rừng trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi - Dự án PACSA2
 • Chương trình ICMP/CCCEP - Rừng ngập mặn trước thách thức biến đổi khí hậu
 • Lớp tập huấn Quản lý sự thay đổi của Dự án CCCEP

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM

Tin đọc nhiều

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp
30/10/2013
Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ trưởng giao làm chủ các chương trình, dự án ODA (chủ đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư; chủ dự án đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật-sau đây gọi chung là chủ dự án) trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đối ứng và nguồn vốn khác (nếu có) để quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn.
Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật
30/10/2013
Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý công tác kế hoạch và kỹ thuật. Phòng có nhiệm vụ chính sau:
DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM
28/05/2014
Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam (VFD) là một chương trình thực hiện trong 5 năm (2012-2017) được tài trợ bởi Tổ chức phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) với tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 26.525.855 USD cho Việt Nam.
Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
26/05/2014
Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Chính phủ đã ký và ban hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Link liên kết